[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 1.10 CMS for Thailand

 

 
   เว็บหลักมหาวิทยาลัย
   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
   สำนักงานคณบดี
   วารสารขาว-ทอง
   ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LSS)
   สายตรงอธิการบดี
 
ip ของคุณ คือ 3.238.7.202
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 46 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 19 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 106 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 555 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1034 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 439629 คน
   

  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ตารางเรียนนักศึกษาปี 2 ห้อง 1
 
ปีการศึกษา 2/2555
ตารางเรียนรหัส 54122541  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
  06.50-07.40 07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50 16.50-17.50 17.50-18.40 18.40-19.30 19.30-20.20
จันทร์                     อนามัยชุมชน (4074105 )
ผู้สอน : อ.อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์
ห้อง:  9303
       
อังคาร     อนามัยชุมชน (4074105 )
ผู้สอน : อ.อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์
ห้อง:  9407
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ (4073323+)
ผู้สอน : อ.วิรยา บุญรินทร์+เตชภณ ทองเติม
ห้อง:  9202
อนามัยสิ่งแวดล้อม (4073218 )
ผู้สอน : อ.ไมยรา เศรษฐมาศ
ห้อง:  1301
อนามัยสิ่งแวดล้อม (4073218 )
ผู้สอน : อ.ไมยรา เศรษฐมาศ
ห้อง:  1301
         
พุธ       HOME ROOM (xxxxxxx )
ผู้สอน : อ.ไมยรา เศรษฐมาศ+วิรยา บุญรินทร์
ห้อง:  1506
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (2500106 )
ผู้สอน : อ.ประดิษฐ ศิลาบุตร+น้ำผึ้ง ท่าคล่อง+ประจวบ จันทร์หมื
ห้อง:  1201
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (2500106 )
ผู้สอน : อ.ประดิษฐ ศิลาบุตร+น้ำผึ้ง ท่าคล่อง+ประจวบ จันทร์หมื
ห้อง:  1201
 
กิจกรรม
         
พฤหัสบดี         วิทยาศาสตร์สุขภาพ (4073323+)
ผู้สอน : อ.วิรยา บุญรินทร์+เตชภณ ทองเติม
ห้อง:  9901
    โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (4073402+)
ผู้สอน : อ.อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์
ห้อง:  1511
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (4073402+)
ผู้สอน : อ.อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์
ห้อง:  1511
       
ศุกร์     อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (4072324 )
ผู้สอน : อ.กฤษฎารัตน์ ลีเขาสูง
ห้อง:  3101
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (4072324 )
ผู้สอน : อ.กฤษฎารัตน์ ลีเขาสูง
ห้อง:  3101
  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ (4073307 )
ผู้สอน : อ.วิรยา บุญรินทร์
ห้อง:  3407
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ (4073307 )
ผู้สอน : อ.วิรยา บุญรินทร์
ห้อง:  3407
         
เสาร์                                
อาทิตย์                                

หมายเหตุ
1)ภาค กศ.บป.เปิดภาคเรียนวันที่ 13 ตุลาคม 2555
2)ภาคปกติ เปิดภาคเรียนวันที่ 15 ตุลาคม 2555
3) นักศึกษาภาค กศ.บป. รับบัตรลงทะเบียนเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษา และเริ่มชำระค่าลงทะเบียนเรียนทุกโปรแกรมวิชาตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2555 ถึง 11 พฤศจิกายน 2555
4)นักศึกษาภาคปกติ รับบัตรลงทะเบียนเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษาและเริ่มชำระค่าลงทะเบียนเรียนทุกโปรแกรมวิชาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 ถึง 13 พฤศจิกายน 2555
5)ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
6)หลังจากพ้นกำหนดการชำระค่าลงทะเบียนให้นักศึกษานำบัตรลงทะเบียนเรียนมาเขียนคำร้องขอเปลี่ยนบัตรลงทะเบียนเรียนที่งานบริการการศึกษา ก่อนที่จะนำไปชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่ฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7)ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเช็คตารางเรียนกับแผนการเรียน และบัตรลงทะเบียนเรียน ว่าจองรายวิชาครบหรือไม่ ก่อนที่จะนำไปชำระค่าลงทะเบียนเรียนถ้ามีปัญหาหรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่งานทะเบียน หรือติดต่อที่ เบอร์โทรศัพท์ 045-633578 ในวันและเวลาราชการ
8)สำหรับนักศึกษาที่ได้ทุน กยศ. ให้นำบัตรลงทะเบียนเรียนไปยื่นที่ฝ่ายกองทุนตามวันและเวลาที่ฝ่ายกองทุนกำหนด
9)นักศึกษาที่เป็นทุนเรียนดีและทุนความสามารถพิเศษให้นำบัตรลงทะเบียนส่งที่งานบริการการศึกษา
10) ห้องเรียน ศูนย์กีฬ หมายถึง อาคารศูนย์กีฬาในร่ม สิริวัณณวรีกีฬาเวศน์
11) ห้องเรียน 201-208 หมายถึง ศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์บุญชงวีสมหมาย ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร
12)ห้องเรียน6201 -6206 หมายถึง shop (ตึกข้างๆโรงอาหาร)
13)ห้องเรียน 2405-2406. study(ชั้น4 ) , 2501 หมายถึงตึกบรรณราชนครินทร์
14)ห้องเรียน 9202 - 9904 หมายถึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
15)ห้องเรียน 3101 - 3505 หมายถึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษา
16)ห้องเรียน 1201 - 1512 หมายถึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
17)นักศึกษาที่ไม่ได้จองรายวิชาให้มายื่นคำร้องขอจองรายวิชาและรับบัตรลงทะเบียนเรียนที่ห้องงานบริการการศึกษา
18)นักศึกษาหมู่เรียน 53123511 เริ่มเรียน 15 ตุลาคม - 7 ธันวาคม 2555 และเริ่มออกฝึกประสบการณ์ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2555เข้าชม : 814


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 4
      ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 3
      ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 2
      ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 1
      ตารางเรียนกศบป.ปี 1


 

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-643-600-5  โทรสาร : 045-643-606-7
เว็บมาสเตอร์
phanssk@gmail.com

: : Power By : Maxsite 1.10 CMS for Thailand : ปรับปรุงพัฒนา : libservice ความละเอียดที่เหมาะสม : 1024x768 pixels Administrator