[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 1.10 CMS for Thailand

 

 
   เว็บหลักมหาวิทยาลัย
   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
   สำนักงานคณบดี
   วารสารขาว-ทอง
   ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LSS)
   สายตรงอธิการบดี
 
ip ของคุณ คือ 3.234.245.125
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 7 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 9 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 289 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 435 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 724 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 434418 คน
   

ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 4 (1399/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 3 (881/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 2 (1080/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 1 (1246/)
ตารางเรียนกศบป.ปี 1 (2363/)
ตารางเรียนกศบป.ปี 2 (716/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 2 ห้อง 2 (481/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 2 ห้อง 1 (778/)
ให้นักศึกษากศบป.ปี 2 ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งงาน (769/)
ให้นักศึกษาปี 2 ผู้มีรายชื่อด้านล่างส่งงาน (806/)
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคในและต่างประเทศ
ประจำวันที่ 19 กันยายน 2555
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 41
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 40 ระหว่าง 29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2555
: สถานการณ์โรค
ข้อมูลระบาดวิทยา
สัปดาห์ที่ 37 วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2555
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 37 วันที่ 16-22 กันยายน 2555
: สถานการณ์โรค
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
สัปดาห์ที่ 1 ปี 2556: วิชาอนามัยชุมชน
โครงการสอนรายวิชาอนามัยชุมชน
นักศึกษาปีที่ 2
: วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การดำเนินงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล
เอกสารการสอน
: วิชาคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข
Powerpoint การตัดต่อวีดีโอ
เอกสาร
: วิชาอนามัยชุมชน
สุขวิทยาส่วนบุคคล
เนื้อหาสอน 6 พฤศจิกายน 2555
: วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
แมลงที่สำคัญทางการแพทย์
Powerpoint
: วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บทที่ 6-8 การประเมินสิ่งแวดล้อม
เอกสารการสอน • สอบ-ถามปัญหาการเรียนการสอน  
 • 1
 • สอบ-ถามปัญหาเอกสารประกอบการสอน  
 • 1
 • ขอคำปรึกษาอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา  
 • 0
 • สอบถามปัญหาทั่วไป  
 • 0


  เรียนไม่เข้าใจ (726/0)
  ขอเอกสารการสอน (633/0)

   

  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  โทรศัพท์ : 045-643-600-5  โทรสาร : 045-643-606-7
  เว็บมาสเตอร์
  phanssk@gmail.com

  : : Power By : Maxsite 1.10 CMS for Thailand : ปรับปรุงพัฒนา : libservice ความละเอียดที่เหมาะสม : 1024x768 pixels Administrator